กิจกรรมเพื่อสังคมภายในองค์กร

โครงการ The Primary Prestige

วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2556

ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ไปร่วมกันทำบุญที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค 

ทุกคนขอบคุณที่ทางโครงการได้ให้ความสำคัญเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

แล้วพบกับกิจกรรมดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ