โครงการ The Primary Prestige ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระ 9 รูป

เมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2556

โครงการ The Primary Prestige นมัสการพระ 9 รูปทำบุญภายในโครงการ

โดยมีลูกบ้านหลายท่านได้ร่วมทำกิจกรรมทำบุญตักบาตร และ กรวดน้ำ

 

ติดต่อสอบถาม

Call Center : 0-2789-3299

FanPage : http://www.facebook.com/theprimarybkk/

Website : http://www.theprimary.co.th/single-house/prestige