เจ้าภาพร่วมหล่อพระคันฑราช ณ โรงหล่อประติมาฯ

เมื่อวันที่ 25/3/2559 ทางบริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญหล่อพระคันธราช ณ โรงหล่อพระ พุทธรังสี ประติมา จ.นนทบุรี เพื่อระลึกถึงหลวงปู่พระอาจารย์บุญธรรม และจะนำไปประดิษฐานที่วัดร่มโพธิ์มโนธรรมต่อไป 

ติดตามข่าวสารของโครงการฯเพิ่มเติม ได้ที่ www.theprimary.co.th ค่ะ