ปิดการขายโครงการ The Primary Prestige

ทางบริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด เจ้าของโครงการ The Primary Prestige  โครงการในเครือแบรนด์ " The Primary " ขอขอบคุณลูกบ้านของโครงการ The Primary Prestige ทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจในการเลือกซื้อบ้านของโครงการ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในโครงการ The Primary Prestige