ประสบความสำเร็จในการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้าน The Primary 101

ทางบริษัท กรุงเทพพัฒนา ซีเอ็มเอส จำกัด เจ้าของโครงการ The Primary 101  โครงการในเครือแบรนด์ " The Primary "

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกซื้อโครงการ The Primary 101  จนสามารถจดจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

"เดอะ ไพรมารี 101" เป็นที่เรียบร้อยในวันี่ 17 สิงหาคม 2559 และทำการโอนสาธารณูปโภคเรียบร้อยในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

นอกจากจะต้องเลือกบ้านให้เหมาะกับผู้พักอาศัยแล้ว สิ่งแวดล้อมภายในโครงการฯก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

"เราจึงคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก  เพราะคุณคือคนสำคัญ"

 

The Primary

http://www.theprimary.co.th