โครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Front Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Front Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Front Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Front Floor Plan