โครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Side Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Side Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Side Floor Planโครงการ The Primary Prestige บ้านเดี่ยว เกษตรนวมินทร์,รามอินทรา - Side Floor Plan