โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Lumi Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Lumi Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Lumi Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Lumi Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Lumi Floor Plan