โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - ลักษณะตัวบ้าน (CG)