โครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Shine Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Shine Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Shine Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Shine Floor Planโครงการ The Primary Ultimate ทาวน์โฮม รามอินทรา, เกษตรนวมินทร์ - Shine Floor Plan